Irisbus Citelis 12M CNG #162 RZ 4T0 4492 ČSAD Havířov l. 416
zastávka Autobusové nádraží
Havířov-Podlesí, ulice Těšínská