ČKD Tatra T3R.P #277 PMDP linka 1 kurz/spoj 6
Plzeň-Slovany, ulice Slovanská alej