ČKD Tatra T3R.P #276 PMDP linka 1 kurz/spoj 8
Plzeň-Slovany, ulice Slovanská alej