Karosa B941E.1962 #4281 SPZ OVZ 89-64 DP Ostrava l. 61 k/s 31/404
místo: Obratiště Výškovice
Ostrava-Výškovice, ulice Výškovická