Karosa B952E.1718 #6563 RZ 5T3 3296 DP Ostrava l. 61 k/s 31/404
místo: Obratiště Výškovice
Ostrava-Výškovice, ulice Výškovická