Volvo 7900A Hybrid #6000 RZ 7AJ 8231 DP Praha l. 199
zastávka Želivského
Praha-Vinohrady, ulice Izraelská