Škoda 9TrHT28 #105 DP Teplice
zastávka Nová Ves
Teplice-Nová Ves