Renault Citybus 12M 2070.24 #3221II (SPZ/RZ AKA 27-43) DP Praha linka 124
zastávka Zelený pruh
Praha-Ryšánka