Škoda 14Tr17/6M #170 DSZO
místo: Vozovna DSZO
Zlín-Podvesná, ulice Podvesná XVII