K2R.P #802 poslední den provozu s cestujícími
ČKD Tatra K2R.P #802 DP Ostrava linka 4 kurz/spoj 104
místo: Terminál Hranečník
Ostrava-Slezská Ostrava, ulice Těšínská