Škoda Perun 26BB HE #402 (SPZ/RZ 6P2 3368) DP Hradec Králové linka 615013 kurz/spoj 121
zastávka Terminál HD
Hradec Králové-Pražské Předměstí, ulice Nádražní