SOR NS 12 Electric #265 RZ 1TI 3819 ČSAD Havířov l. 404
Havířov-Podlesí, ulice Těšínská