Iveco Urbanway 12M CNG #264 RZ 1TI 3818 ČSAD Havířov l. 416
Havířov-Podlesí, ulice Těšínská