zastávka Piaristická
České Budějovice, ulice náměstí Přemysla Otakara II.