SOR C 10.5 SPZ/RZ 2T7 3667 Arriva Morava linka 687
místo: silnice III/0484
Jeseník nad Odrou