Fiat MAVE CiBus ENA 3Z Maxi #283 RZ 1SN 3435 DP České Budějovice l. 24
zastávka Náměstí Přemysla Otakara II.
České Budějovice, ulice náměstí Přemysla Otakara II.