Karosa C734.40 #1462 RZ 9S4 9129 BOSÁK BUS l. 303051
zastávka Náměstí
Dobříš, ulice Mírové náměstí