v pozadí #148 a #68
Škoda 30Tr #16II DP Hradec Králové linka 6
Hradec Králové-Pražské Předměstí, ulice Riegrovo náměstí