Odklonová trasa.
Pragoimex T3R.PLF #322 PMDP linka 2
ČKD Tatra T3R.P #236 PMDP linka 2
Plzeň-Slovany, ulice Slovanská alej