Škoda 706 RTO CAR SPZ/RZ NAA 55-33 P-transport
místo: Vojenské technické muzeum
Lešany