zastávka Autobusové nádraží
Příbram, ulice Čs. armády