Pragoimex VarioLFR.S #358 PMDP l. 1
Plzeň, ulice sady Pětatřicátníků