SOR NS 12 Electric #4002V RZ 5E9 3111 DP Praha l. 58
zastávka Letňany
Praha-Letňany, ulice Beladova