SOR NS 12 Electric #4002V (SPZ/RZ 5E9 3111) DP Praha linka 58
zastávka Letňany
Praha-Letňany, ulice Beladova