Karosa C935.1034 Récréo RZ 4L2 6571II MIRO bus
zastávka Autobusové nádraží
Děčín-Podmokly, ulice Uhelná