ČKD Tatra T3M #8106 DP Praha linka 8 kurz/spoj 109
místo: mezi křižovatkami Letenský tunel a Čechův most
Praha, ulice nábřeží Edvarda Beneše