zastávka Hodonín, aut. nádr.
Hodonín, ulice Sv. Čecha