Škoda 28Tr #401 DP Pardubice linka 13
zastávka Hlavní nádraží
Pardubice, ulice náměstí Jana Pernera