Fiat MAVE CiBus ENA 3Z Maxi #103 RZ 1SN 3435 DP města České Budějovice l. 24
České Budějovice, ulice Mariánské náměstí