1. den provozu s cestujícími.
Pragoimex VarioLF+ #368 PMDP linka 2
Pragoimex VarioLF+ #337 PMDP linka 2
zastávka Sady Pětatřicátníků
Plzeň, ulice sady Pětatřicátníků