Pragoimex T3R.PLF #315 PMDP linka zkušební j
Plzeň-Slovany, ulice Slovanská alej