Slavnostní zahájení zkušebního provozu dynamicky nabíjených elektrobusů na trolejbusové dráze s dnes již historickým trolejbusem, který přesně před 45 lety ukončoval pravidelný provoz trolejbusů v Praze.
Tatra T400/IIIA #431 DP Praha
Praha-Libeň, ulice Prosecká