Karosa C954E.1360 #147 RZ 3T6 6645 ČSAD Havířov l. 441
zastávka Hranečník
Ostrava-Slezská Ostrava, ulice Těšínská