Karosa C935E.1036 RZ 7C2 4468 StiBus
místo: Autobusové nádraží
Horní Stropnice