Karosa B732.1654 SPZ/RZ 4E2 7868 Zlatovánek
místo: areál dopravce
Polička