Výluková trasa z důvodu budování kruhového objezdu v křižovatce ulic Husova a Strakonická.
České Budějovice-Vltava, ulice J. Boreckého