Škoda 26Tr #271 DSZO linka 11
zastávka Příluky
Zlín-Příluky, ulice Pančava