Historický víkend aneb strašidla a mumraje plzeňské
zastávka Částkova
Plzeň-Slovany, ulice Lobezská