Škoda 9TrHT28 #105II Arriva Teplice
místo: manipulační otočná stopa
Teplice, ulice Nádražní náměstí