Škoda 15Tr02/6 #3510 DP Ostrava
Ostrava-Moravská Ostrava, ulice Českobratrská