Pragoimex T3R.PV #8170 DP Praha l. 5
Praha-Vinohrady, ulice Vinohradská