Škoda 14TrM #446 PMDP l. 15 k/s 9
Škoda 14TrM #435 PMDP l. 18 k/s 1
zastávka Borská pole
Plzeň-Borská pole, ulice Teslova