Plzeň, ulice sady Pětatřicátníků / Palackého náměstí