Karosa C955.1071 Récréo RZ 6H1 5301 P-transport
zastávka Autobusové nádraží
Trutnov, ulice Horská