Renault Citybus 12M 2070 #37 RZ 4B7 4243 ZDS Psota
místo: garáže ČAS Znojmo
Znojmo, ulice Dobšická