zastávka Otočka u kotelny
Louny, ulice 17. listopadu