Karosa LC936E.1038 RZ PN-634AH SAD Trnava
místo: Autobusové nádraží
Písek, ulice Nádražní