Iveco Magelys PRO 12.8M RZ 5E4 3668 DP Ústí nad Labem
místo: Vozovna autobusů
Ústí nad Labem-Předlice, ulice Jateční