Přehlídka městských vozidel v roce 1995 pořádaná Vydavatelstvím Wolf
Ústí nad Labem, ulice Malá Hradební