zastávka Drázdecká
Praha-Hrnčíře, ulice K Šeberovu