Pragoimex VarioLFR.S #342 PMDP
Pragoimex VarioLFR.S #343 PMDP
Plzeň-Jižní Předměstí, ulice sady Pětatřicátníků